Hiển thị các bài đăng có nhãn Sms Tình Yêu 2015. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sms Tình Yêu 2015. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Nhung Tin Nhan Tinh Yeu Dep Nhat ngay 14/2

Sau đây trang tin nhan valentine gửi đến các bạn tổng hợp những tin nhắn tình yêu đẹp nhất 14/2


Tin nhan tinh yeu 3


.•:|||||:•. .:::::::::::.


( ' .__. ' ) (#'.__.'#)
("")--<♥>--(""")
ME & YOU

________
/________/l
l_.*._.*._l/
l*.*.l l
_ l.*.*l l_
/_l*.*.l /_/l
l_.*._.*._ .l/
Love U

Tải về: SMS valentine 3tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79182 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79182 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhan tinh yeu 4


1!

2!

3!
Chuan bi nao!...

San sang chua!..

Bat ngo ney!..

loading. 0%

loading.. 25%

loading... 50%

loading.... 75%

loading. 90%

loading.. 99%

loading...99,5%


loading.... 100%

||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||

I __

I L __

I L0 __

I L0V __

I L0VE __

I L0VE Y __

I L0VE Y0 __

.-**+_+**-.**-.
( I L0VE Y0U.)
'"*,._;";_,._;";_,.*"'

Tải về: SMS valentine 4tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79230 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79230 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhan tinh yeu 5


.-+-._.-+-.
". E ."
.-+-._.-+-. ._.-+-.
". Yeu ." a ."
"+. _.+' +._.+"

____::__ .-+-._.-+-.
/\_______\ ". T&Q ."
|_|___::___| '+.__.+'

I / forever
Love / only
You / love

1
2
3

_
/\
|_|

___
/\___
|_|___

____
/\___
|_|___:

____::
/\_____
|_|___::_

____::___
/\________\
|_|___:_:___|
NGOI NHA
VA NHUNG DUA TRE!
Tải về: SMS valentine 5tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79232 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79232 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhan tinh yeu 6


☆ ·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·.LOVE.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·. YOU.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .FOR.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .EVER.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
。ーゞ丷 My |0V3
☆。ღHAPPYღ。☆

Tải về: SMS valentine 6tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79234 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79234 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhan tinh yeu 7


.:!|!:._.:!|!:.
"::: anh :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: yeu ::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":: em .::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":: mai mai ! ::"
"'-!|!-""-!|!-'"

Tải về: SMS valentine 7tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79236 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79236 [SĐT Nhận] gửi 6722


Tin nhan tinh yeu 8


._
_.
-._
_.+
+-._
_.+"
-+-._
.
_.+"
.-+-._
."
_.+"
.-+-._ .
" ."
_.+"
.-+-._ -.
". ."
_.+"
.-+-._ +-.
". ."
" _.+"
.-+-._ -+-.
". !."
"+ _.+"+
.-+-._.-+-.
". u!."
"+._.+"+.
.-+-._.-+-.
". ou!."
"+._.+"+._
.-+-._.-+-.
". you!."
"+._.+"+._.
.-+-._.-+-.
". e.you!
"+._.+"+._.+
.-+-._.-+-.
". ve.you!
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-.
". ove.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -.
". Love.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -+-.
".I.love.you!."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-._.-+-.
".I.love.You!."
"+._.+"+._.+"_!

Tải về: SMS valentine 8tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79238 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79238 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhan tinh yeu 9


*-.
-- --->
*-'
*- ,
--- ->
*- '
*-.
>>>----->
*-'
*-.
>>>----->
*-'
.-=-._
--> ".
'+._
.-=-._.-=-.
----> ". .'
'+._.+'
.-=-._.-=-.
>>>---- .'>
'+._.+'
.:! !:._.:! !:._.:! !:.
"::: I LOVE U :::"
"-!_!-""-!_!- "
Tải về: SMS valentine 9tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79240 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79240 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhan tinh yeu 10


......*.*.*......*.*.*.....
.*.*......*.*..*.*....*.*.
*.*............*...........*.
...*.*......love.....*.*..
......*..*...........*.*....
..........*.* .* .*.*.......
..............*.*..............

......*.*.*......*.*.*.....
.*.*......*.*..*.*....*.*.
*.*............*...........*.
...*.*......you......*.*..
......*..*...........*.*....
..........*.* .* .*.*.......
..............*.*..............

Tải về: SMS valentine 10tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79242 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79242 [SĐT Nhận] gửi 6722

Tin nhan tinh yeu 11


\'"\..../"'/;"*,*" ;
\..\ /.alentine
\._./ '*.,.*'

\'"\..../"'/;"*,*" ;
\..\ /../ ui -.."
\._./ '*.,.*'

\'"\..../"'/;"*,*" ;
\..\ /../ e~ -.."
\._./ '*.,.*'

Tải về: SMS valentine 11tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79244 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79244 [SĐT Nhận] gửi 6722


Tin nhắn xếp hình valentine 14-2 số 12
{@}
*{@} {@} {@}*
:* {@} * {@} * ;*
' @}* {@} *{@}'
* ; {@} * ;
\\ \\ \\ | / / /
\\ \\ Y / /
\\ | /
/()\\
♥♥♥♥♥
»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Tải về: SMS valentine 12tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79246 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79246 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tin nhắn chúc mừng valentine 14-2 số 13
╔╗╔╗☆°〇
║╚╝║°.:¹4-²:.°
║╔╗ A P P Y ..
╚╝╚╝ ... .. ..
\"'\ /'"/:" * . * ":
\ \_/ / -. _ .-"
\___/alentine☆
╔══╗
╚╗╔╝ ....
╔╝(¯`v´¯)
╚══`.¸.♥U

Tải về: SMS valentine 13tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79248 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79248 [SĐT Nhận] gửi 6722

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Những Tin Nhan Valentine Tinh Yeu Tải Nhiều Nhất Ngày 14/2

Trang tin nhan valentine gửi đến các bạn tuyển tập 13 tin nhắn valentine tải nhiều nhất trong ngày 14/2 trong năm nay.
Những Tin Nhan Valentine Tinh Yeu Tải Nhiều Nhất Ngày 14/2

Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79182 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79182 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79178 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79178 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79266 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79266 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79258 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79258 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79386 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79386 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79262 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79262 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79394 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79394 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79418 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79418 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79446 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79446 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 80490 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 80490 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 80492 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 80492 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentine 16tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79254 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79254 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79420 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79420 [SĐT Nhận] gửi 6722

Nhung Tin Nhan Valentine Moi Nhat,dep Nhat nam 2015

Từ khóa:

tin nhan chuc mung ngay valetine 14-2, tin nhan ki tu chuc mung ngay le tinh yeu hay va y nghia nhat, sms xep hinh chuc mung valentine dep nhat,Tin nhan chuc mung VALENTINE Hay nhat, sms chuc mung ngay le tinh yeu 14-2 luôn là những món quà ý nghĩa mà các cặp tình nhân gửi gắm tình yêu dành cho nhau mãnh liệt thế nào.Sau đây là những mẫu tin nhan valentine mới nhất sưu tầm nhé

Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79394 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79394 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79256 gửi 6722

Để tặng soạn:SMS 79256 [SĐT Nhận] gửi 6722 
 Tải về: SMS valentine 25tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79270 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79270 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79268 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79268 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 80494 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 80494 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79262 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79262 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79428 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79428 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 80492 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 80492 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79266 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79266 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentine tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 80490 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 80490 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79416 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79416 [SĐT Nhận] gửi 6722
 Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79418 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79418 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về: SMS valentinetai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79446 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79446 [SĐT Nhận] gửi 6722 
Tải về: SMS valentine 16tai line cho Java
Để tải soạn: SMS 79254 gửi 6722
Để tặng soạn:SMS 79254 [SĐT Nhận] gửi 6722